top of page
Bro
Ved manglende tenner kan disse oftest erstattes ved hjelp av en brokonstruksjon. Flere tenner slipes på samme måte som ved kroner, etter fremstilling av broen vil denne limes på de slipte tennene.
Innsetting av bro
Bro
bottom of page